Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Projekto teritorijos ir žemėlapis

Projekto lauko darbai vykdyti trylikoje teritorijų, esančių Vakarų, Vidurio, Šiaurės ir Rytų Lietuvos regionuose. Projekto teritorijų bendras plotas buvo 4 564 km2. Jos apėmė visas septynias paukščių apsaugai svarbias teritorijas (jų bendras plotas 1 062 km2), įsteigtas mažojo erelio rėksnio apsaugai: Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų, Labūnavos miško, Lančiūnavos miško, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško ir Biržų girios biosferos poligonus.

Projekto teritorijos

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt