Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Projektas

Įgyvendinimo laikotarpis:

2010 m. lapkričio 1 d. – 2015 m. balandžio 30 d. (54 mėn.)

Tikslai:

- užtikrinti 200 mažųjų erelių rėksnių porų lizdaviečių apsaugą nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio miškuose;
- prisidėti prie mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių apsaugos efektyvumo didinimo;
- gerinti svarbiausių suinteresuotų grupių atstovų žinias apie rūšį, jos išsaugojimo svarbą ir būdus.

Veiklos:

- mažųjų erelių rėksnių lizdų inventorizacija 4564 km² plote:
- 6 Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose (toliau – „Natura 2000“), įsteigtose šio paukščio apsaugai;
- 7 teritorijose, svarbiose rūšies išsaugojimui šalyje;
- informacijos apie lizdus perdavimas miškų naudotojams, savininkams, ūkinę veiklą kontroliuojančioms institucijoms;
- blogos būklės 80 lizdaviečių ilgalaikio išlikimo gerinimą sutvirtinant natūralius, įrengiant dirbtinius lizdus;
- naujų planavimo schemų parengimas 6 „Natura 2000“ teritorijoms;
- mažojo erelio rėksnio apsaugos plano parengimas;
- seminarai Regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūrų darbuotojams dėl mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių apsaugos;
- mokymai apie rūšį ir jos apsaugą 20 valstybinių miškų urėdijų ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams;
- visuomenės informavimas: fotografijų paroda, lankstinukai, projekto tinklalapis, pranešimai spaudai, straipsniai, 20 informacinių stendų „Natura 2000“ teritorijose, brošiūra apie mažąjį erelį rėksnį ir jo apsaugą.