Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Prasidėjo parengiamoji veikla „A.1. Mažojo erelio rėksnio lizdaviečių paieška ir būklės įvertinimas projekto teritorijose”

2011 kovo mėnesį prasidėjo mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių inventorizacija projekto teritorijose. Šiais metais didesnis dėmesys bus skiriamas lizdaviečių paieškai Europos ekologinio tinklo Natura2000 teritorijose, išskirtose mažųjų erelių rėksnių apsaugai: Šimonių, Taujėnų – Užulėnio, Lančiūnavos, Labūnavos, Gubernijos, Gedžiūnų ir Biržų girios biosferos poligonuose. Lauko darbai planuojami ir vykdomi pagal aprobuotą stambiųjų plėšriųjų miško paukščių tyrimų metodiką, kuri sėkmingai taikoma daugelyje Europos šalių. Metodika apima tris etapus: 1) apskaitų vietų parinkimą, 2) paukščių apskaitas ir 3) lizdų paiešką. 2011 kovo I – balandžio I dekadą projekto vykdytojai parinko apskaitų vietas biosferos poligonuose.

Sėkmingai inventorizacijai būtina gera tiriamo miško apžvalga, todėl apskaitų vietos dažniausiai būna pamiškėse, 0,5 – 1 km nuo miško krašto. Apskaitos vietų skaičius konkrečiame biosferos poligone priklauso nuo miško ploto ir masyvo formos sudėtingumo, tačiau dažniausiai viename biosferos poligone parenkama kelios dešimtys tokių vietų.

Paukščių apskaitos biosferos poligonuose pradėtos šių metų balandžio 17-ą dieną. Apskaitos vietose projekto vykdytojai naudodami žiūronus ir monoklius stebi ir registruoja erelių elgseną (pvz., grobio paiešką, teritorinius skrydžius, agresiją kitų paukščių atžvilgiu ir pan.) ir pažymi žemėlapiuose paukščių stebėjimo vietas. Vienoje apskaitos vietoje stebėjimai trunka 3-4 valandas tarp 9 ir 17 (10-18) valandos. Šių apskaitų metu surinktų stebėjimo duomenų pagrindu nustatomas erelių porų skaičius ir lizdų vietos.

Lizdų paieška – trečiasis inventorizacijos etapas. Balandžio – birželio mėnesį lizdai neieškomi, nes ereliai jautrūs trikdymui inkubacijos metu ir lizduose esant mažiems jaunikliams. Lizdų paieška prasidės po to, kai jaunikliai paliks lizdus, ir tęsis rudens, žiemos metu.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt