Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Mažasis erelis rėksnys

Mažieji ereliai rėksniai, jų apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Sistematika:

Karalystė: Gyvūnai (Animalia)
Eilė: Chordiniai (Chordata)
Klasė: Paukščiai (Aves)
Būrys: Vanaginiai (Accipitriformes)
Rūšis: Mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina, Brehm 1831)
Kitomis kalbomis: angl. Lesser Spotted Eagle, vok. Schreiadler

Mažasis erelis rėksnys – vidutinio dydžio plėšrusis paukštis. Atstumas tarp ištiestų sparnų galų –145 – 168 cm. Aukštis – 55 – 67 cm. Svoris – 1,1 – 2,2 kg. Perėti pradeda nuo ketvirtųjų gyvenimo metų. Gyvena iki 26 metų. Monogamas.

Lizdus krauna brandžiuose miškų sklypuose. Maitinasi atvirose vietose: pamiškių pievose,ganyklose, neužžėlusiose kirtavietėse. Pagrindinis grobis – peliniai graužikai. Taip pat minta varlėmis, paukščiais, kurmiais, kitais smulkiais žinduoliais.

Sėkmingai perėjusios poros dažniausiai užaugina vieną jauniklį. Du išaugę jaunikliai lizde – išimtis. Mažas jauniklių skaičius ir didelis jų mirtingumas pirmaisiais gyvenimo metais – rūšies biologijos ypatybės, dėl kurių perinčių mažųjų erelių rėksnių skaičius gali greitai sumažėti.

Šie ereliai daugiau negu pusę metų praleidžia ne veisimosi vietose, nes žiemoti skrenda net iki pietų Afrikos. Mažieji ereliai rėksniai paplitę visoje Lietuvoje, tačiau perinčių porų skaičius labai skiriasi įvairiose šalies dalyse. Tai priklauso nuo kraštovaizdžio ir žemėnaudos ypatybių. Atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad dabar šalyje peri 1900 – 2870 porų arba ≥ 10 % visų Europoje perinčių mažųjų erelių rėksnių.

Tai dažniausia erelių rūšis Lietuvoje, tačiau nustatyta, kad 1980-2006 metais mažųjų erelių rėksnių Lietuvoje sumažėjo daugiau negu 20 %. Viena pagrindinių jų nykimo priežasčių – intensyvi ūkinė veikla miškuose.

Mažasis erelis rėksnys įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą, o taip pat į ES Paukščių direktyvos I Priedą. Direktyva visas valstybes nares į pareigoja išsaugoti palankią mažųjų erelių rėksnių apsaugos būklę ir jų apsaugai steigti specialias saugomas teritorijas, kurios sudaro Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą – Natura 2000. Įgyvendinant direktyvos reikalavimus, mažųjų erelių rėksnių išsaugojimui Lietuvoje įsteigtos 6 Natura 2000 teritorijos.

Miškų kirtimo taisyklės draudžia vykdyti pagrindinius kirtimus 100 m atstumu nuo mažųjų erelių rėksnių lizdų. Nustatytoje zonoje visi kiti miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami veisimosi metu – nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d.