Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Garso ir vaizdo medžiaga

Filmuota medžiaga iš parengiamosios veiklos A.1 (Mažojo erelio rėksnio lizdaviečių paieška projekto teritorijose).

LRT radijo laidoje “Gamta – visų namai” (2012-05-19 d.)Gamta – visų namai
Daugiau laidų galite pažiūrėti lrt.lt archyve www.lrt.lt

2012 m. balandžio 28 d. LNK televzijos laidoje “Girių horizontai” projekto komanda pristatė mažojo erelio rėksnio apsaugos problemas ir vykdomą projektą “Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose”. Laidos įrašą galima pamatyti čia.

2012 m. balandžio 17 d. Fondo darbuotojas Darius Stončius Kėdainių kultūros centre atidarė fotografijų parodą “Mažasis erelis rėksnys”. Reportažas iš parodos atidarymo ir pristatymo Kėdainių krašto televijos 2012 m. balandžio 18 d. Krašto naujienų laidoje (nuo 9:41 iki 13:24).
Ačiū kėdainietis.lt redaktorei už leidimą naudoti aktyvią nuorodą

Antradienį, kovo 20 d. Žemės dienos proga, 7:50 val., Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos TV laidoje “Labas rytas” lankėsi projekto komanda ir pristatė vykdomą projektą “Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose” čia.

Filmuota medžiaga. Informacijos apie mažojo erelio rėksnio lizdus perdavimas miškų naudotojams, institucijoms, kontroliuojančioms ūkinę veiklą miškuose.
Brandūs miško sklypai – įvairių saugomų plėšriųjų miško paukščių gyvenamoji vieta ir pagrindinis medienos šaltinis. Būtent seni medynai kertami plynai. Norint apsaugoti juose sukrautus lizdus nuo sunaikinimo, nepakanka tik juos rasti. Informaciją apie lizdus būtina nedelsiant perduoti miško naudotojui arba savininkui, institucijoms kontroliuojančioms ūkinę veiklą miškuose.
Įgyvendinant projektą „Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“ (Nr. LIFE09 NAT/LT/000235), duomenys apie kiekvieną lizdą įvedami į Aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinę sistemą, taip pat siunčiami atitinkamai urėdijai, girininkijai, saugomos teritorijos direkcijai, Valstybinei miškų tarnybai. Jei yra poreikis, projekto darbuotojas kartu su miškininkais, inspektoriais vyksta į mišką.

Filmuota medžiaga. Mažojo erelio rėksnio blogos būklės lizdaviečių tvarkymas.
Įgyvendinant projektą „Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“ (Nr. LIFE09 NAT/LT/000235), tvarkomi nestabilūs mažojo erelio rėksnio lizdai, kurie išbyra arba gali išbyrėti dėl lizdinio medžio ypatybių. Nestabilaus lizdo vietoje įkeliama tvirta platforma. Ant jos perkeliamas natūralus lizdas. Jei lizdo medis nudžiūna, išverčiamas ar nulaužiamas vėjo, artimiausiame tinkamame medyje įkeliamas dirbtinis lizdas. Šiais darbais siekiama, kad ereliai kuo ilgiau perėtų saugomose lizdavietėse. Projekto metu bus sutvarkyta 80 blogos būklės lizdaviečių.

Filmuota medžiaga. Mažojo erelio rėksnio apsauga Natura 2000 teritorijose.
Mažajam ereliui rėksniui išsaugoti Lietuvoje yra įsteigtos 7 Natura 2000 teritorijos, kurios yra Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklo dalis. Lietuvoje joms yra suteiktas biosferos poligonų statusas. Vaizdo reportaže pateikta informacija apie biosferos poligonų įsteigimo istoriją, jose vykdomas valstybės institucijų veiklas, ūkinės veiklos apribojimus ir skiriamas kompensacijas privačių valdų savininkams.