Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Dokumentai ir leidiniai

Projekto leidiniai

Jei norite gauti atspausdintą egzempliorių, prašome kreiptis į projekto komandą.

Pirmas projekto lankstinukas

Antras projekto lankstinukas “Mažasis erelis rėksnys ir jo apsauga”

Projekto leidinys “Mažasis erelis rėksnys”

Projekto ataskaita visuomenei

“After-LIFE” mažojo erelio rėksnio apsaugos planas (lietuvių k.)

“After-LIFE” mažojo erelio rėksnio apsaugos planas (anglų k.)

Peržiūrėti šešių biosferos poligonų individualieji nuostatai

Lančiūnavos miško biosferos poligono nuostatai

Labūnavos miško biosferos poligono nuostatai

Gedžiūnų miško biosferos poligono nuostatai

Gubernijos miško biosferos poligono nuostatai

Šimonių girios miško biosferos poligono nuostatai

Taujėnų-Užulėnio miško miško biosferos poligono nuostatai

2015-10-30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-794 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos‒Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

2015-10-30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-795 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio–Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų–Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

Mažojo erelio rėksnio apsaugos planas

Mažojo erelio rėksnio apsaugos planas, kurį parengė projektas

Su Aplinkos ministro įsakymu galite susipažinti čia: 2015 m. vasario 27 d. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-185 „Dėl mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsaugos plano patvirtinimo“

Ataskaitos

Projekto veikla A.1
Mažojo erelio rėksnio lizdų inventorizacijos projekto teritorijoje ataskaitos santrauka (anglų k.)
Konfidenciali informacija apie lizdavietes buvo pašalinta

Projekto veikla C.2
Mažojo erelio rėksnio prastos būklės lizdaviečių tvarkymo ataskaitos santrauka (anglų k.).
Konfidenciali informacija apie lizdavietes buvo pašalinta

Mažojo erelio rėksnio monitoringo schemos pasiūlymas

2014 m. spalio mėn. projektas pateikė pasiūlymus dėl mažojo erelio rėksnio monitoringo metodikos pakeitimų.
Mažojo erelio rėksnio monitoringo schemos pasiūlymas

2016 m. vasario 26 d. buvo patvirtintos Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos, iš kurių viena – skirta mažojo erelio rėksnio monitoringui. Į projekto pateikti pasiūlymai buvo pilnai integruoti į naująją metodiką.

Paspaudę nuorodą galite susipažinti su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo“ ir patvirtintomis metodikomis.

Kita medžiaga

2011 m. sieninis kalendorius

2012 m. sieninis kalendorius

2013 m. sieninis kalendorius

2014 m. sieninis kalendorius

Pastatomas stendas

Pastatomas stendas (2)