Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“

Europos Sąjungos finansinio instrumento „Life+“ (Gamta) remiamą projektą „Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“ (Eagles in the Forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235) įgyvendina viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“. Projekto pradžia – 2010 m. lapkričio 1 d., planuojama pabaiga – 2015 m. balandžio 30 d. (trukmė – 54 mėn.)
Projekto biudžetas – 1.049.988 eurų, ES subsidijos suma sudaro ne daugiau kaip 73,04 % arba 766.933 eurų.

Projekto tikslai:

- užtikrinti 200 mažojo erelio rėksnio porų lizdaviečių apsaugą nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio miškuose;
- prisidėti prie mažojo erelio rėksnio lizdaviečių apsaugos efektyvumo didinimo;
- gerinti svarbiausių suinteresuotų grupių žinias apie rūšį, jos išsaugojimo svarbą ir būdus.

Projekto veiklos:

- mažojo erelio rėksnio lizdų inventorizacija 4564 km² plote:
– 6 Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose (toliau – Natura 2000), įsteigtose šio paukščio apsaugai;
– 7 teritorijose, svarbiose rūšies išsaugojimui šalyje;
- informacijos apie lizdus perdavimas miškų naudotojams, savininkams, ūkinę veiklą kontroliuojančioms institucijoms;
- blogos būklės 80 lizdaviečių ilgalaikio išlikimo gerinimas, sutvirtinant natūralius, įrengiant dirbtinius lizdus;
- naujų planavimo schemų parengimas 6 Natura 2000 teritorijoms;
- mažojo erelio rėksnio apsaugos plano parengimas;
- seminarai Regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūrų darbuotojams dėl mažųjų erelių rėksnių lizdaviečių apsaugos;
- mokymai apie rūšį ir jos apsaugą valstybinių miškų urėdijų ir saugomų teritorijų direkcijų darbuotojams;
- visuomenės informavimas ir rezultatų sklaida.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt