Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Seminaras miškų kontrolės pareigūnams apie saugomų plėšriųjų paukščių perėjimo vietų apsaugą

2012 m. lapkričio 30 d., Vilniaus miškų urėdijos salėje (Smolensko g. 15, Vilnius) vyks seminaras „Saugomų plėšriųjų paukščių perėjimo vietų apsaugos grėsmės ir perspektyvos Lietuvos miškuose mažojo erelio rėksnio pavyzdžiu“. Seminare bus aptartos saugomų plėšriųjų miško paukščių lizdaviečių apsaugos problemos, galimi jų sprendimo būdai, informacijos apie projekto metu rastas lizdavietes pateikimas Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriui ir teritoriniams poskyriams. Taip pat bus diskutuojama dėl saugomų paukščių lizdaviečių apsaugos miškuose tvarkos parengimo.
Renginys skirtas Valstybinės miškų tarnybos, Miškų kontrolės skyriaus ir Vilniaus teritorinio poskyrio pareigūnams.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt