Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Seminaras miškininkams apie saugomų plėšriųjų paukščių perėjimo vietų apsaugą

2012 m. lapkričio 23 d. Krekenavos regioninio parko direkcijoje (Dobrovolės k., Krekenavos sen., Panevėžio r.) vyks seminaras „Saugomų plėšriųjų paukščių perėjimo vietų apsaugos grėsmės ir perspektyvos Lietuvos miškuose mažojo erelio rėksnio pavyzdžiu“. Seminare bus aptariamos saugomų plėšriųjų miško paukščių lizdaviečių apsaugos problemos, galimi jų sprendimo būdai, miškų urėdijų, saugomų teritorijų direkcijų informavimas apie projekto metu rastas lizdavietes. Taip pat bus diskutuojama apie mažojo erelio rėksnio apsaugai įsteigtų biosferos poligonų apsaugos režimo optimizavimo poreikį ir galimus būdus.
Renginys skirtas Kėdainių, Ukmergės ir Panevėžio miškų urėdijų darbuotojams bei Krekenavos, Kauno marių regionių parkų ekologams.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt