Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Renginys „LIFE“ globoja mūsų saugomus gyvūnus“ pramogų ir laisvalaikio centre „Panorama”

2012 m. gegužės 12 dieną pramogų ir laisvalaikio centre „Panorama” vyko pavasario šventė, skirta pasveikinti jau sugrįžusius ir lizduose jau įsikūrusius mažuosius erelius rėksnius ir gandrus bei paminėti aplinkos apsaugai skirto Europos Sąjungos finansinio instrumento „LIFE+“ programos 20-ties metų sukaktį. Tai svarbiausia ES gamtos vertybių apsaugai finansuoti skirta programa. Per du veiklos dešitmečius programa į gamtos apsaugai skyrė 2,5 mlrd. eurų ir įvairiose ES valstybėse narėse bendrafinansavo daugiau nei 3500 projektų. Iš jų 11 įgyvendinti ar tebevykdomi Lietuvoje.

Renginį organizavo „Life+“ projektus vykdančios organizacijos – Lietuvos ornitologų draugija, VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ ir Lietuvos gamtos fondas. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ atstovas Darius Stončius šventės dalyvius supažindino su įdomiausiais faktais apie mažąjį erelį rėksnį ir jų apsaugai skirto projekto svarbiausiais tikslais bei darbais.
Renginys buvo skirtas šeimoms, todėl vaikai žaidė linksmus ir lavinančius žaidimus, stebėjo jaunųjų atlikėjų pasirodymus, dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose ir konkursuose. Pirmajame aukšte veikė spalvinga vaikų piešinių paroda. Mažųjų dailininkų piešiniuose šventės dalyviai galėjo pamatyti baltuosius ir juoduosius gandrus, įvairių rūšių erelius bei balinius vėžlius. Šventės organizatoriai išrinko ir įvairiais prizais apdovanojo geriausius piešėjus.
Prekybos centro Verslo centre buvo demonstruojama gamtosauginių nevyriausybinių organizacijų sukurta filmuota medžiaga apie Lietuvoje vykdomas gamtosaugines veiklas. VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ lankytojams pristatė filmus apie mažojo erelio rėksnio lizdaviečių apsaugą nuo neigiamo kirtimų poveikio miškuose ir dirbtinių lizdų įrengimą jūriniams ereliams.
Išsamesnei pažinčiai su Lietuvoje gausiausia saugoma erelių rūšimi skirta fotografijų paroda „Mažieji ereliai rėksniai ir jų apsauga Lietuvoje“. Pramogų ir laisvalaikio centro „Panorama” lankytojai parodą gali apžiūrėti iki 2012 m. gegužės 30 d. Ji eksponuojama I aukšte, koridoriuje vedančiame į rūbinę.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt