Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Pirmieji gamtosauginės veiklos C.1 rezultatai

Pirmaisiais projekto vykdymo metais (2011 m.) buvo surasti ir identifikuoti 83 mažojo erelio rėksnio lizdai 12-oje projekto teritorijų. Rūšies apsaugai įsteigtose 7-iose PAST surasti 32 porų lizdai, likusiose projekto teritorijose nustatyti dar 51 poros lizdai. Siekiant užtikrinti visų šių lizdų apsaugą pradėta vykdyti C.1 veikla, kurios metu duomenys apie lizdus perduodami suinteresuotoms institucijoms (1 lentelė).

1 lentelė.
Eil. Nr. Teritorijos kodas Teritorijos pavadinimas Perduotų ir saugomų lizdų skaičius
1 LT01 LT01-Šimonys 9
2 LT02 LT02-Taujėnai-Užulėnis 3
3 LT03 LT03-Lančiūnava 1
4 LT04 LT04-Labūnava 6
5 LT05 LT05-Gedžiūnai 8
6 LT07 LT07-Biržai 5
7 LT08 LT08-Dusetos 10
8 LT09 LT09-Linkmenys 10
9 LT10 LT10-Alionys 13
10 LT11 LT11-Rumšiškės 8
12 LT12 LT12-Šilavotas 5
13 LT13 LT13-Šilutė 5
Iš viso: 83

C.1 Veiklos metu visiems mažojo erelio rėksnio lizdams parengti lizdaviečių planai masteliu M 1: 5000. Lizdaviečių planuose pažymėta tiksli lizdo vieta miškų urėdijos, girininkijos, miško kvartalo taksaciniame miško sklype ir pateiktos lizdo koordinatės. Jei lizdas aptiktas biosferos poligono teritorijoje išskirtoje rūšies veisimosi vietoje – plane pažymėtos tos veisimosi vietos ir jos apsaugos zonos ribos. Jei lizdas aptiktas ne veisimosi vietoje – plane žymimas 100 (šimto) metrų lizdo apsaugos spindulys, kuriame neturi būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai pagal miško kirtimų taisykles (pav.).
Visiems 83 lizdams parengti raštai, kurie kartu su lizdaviečių planais perduoti visoms suinteresuotoms institucijoms: miškų urėdijoms, miškų urėdijų girininkijoms, saugomų teritorijų direkcijoms, Valstybinei miškų tarnybai ir jos padaliniams – miškų kontrolės skyriaus teritoriniams poskyriams ir jų specialistams. Lizdų vietų koordinatės ir lizdų aprašymai užregistruoti Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinėje sistemoje.
Siunčiamuose raštuose rekomenduojamas 300 (trijų šimtų) metrų papildomas lizdavietės apsaugos spindulys, kuriame neturėtų būti vykdomi pagrindiniai ir kiti miško kirtimai bei medienos ištraukimas pavasario-vasaros laikotarpiu. Šiuo papildomu spinduliu siekiama užtikrinti lizdaviečių apsaugą nuo trikdymo tol, kol rūšies saugomose teritorijose bus įteisintos naujos veisimosi vietos ir jų apsaugos zonos.


Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt