Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Pirmieji parengiamosios veiklos (A.1) rezultatai

A.1 veiklą numatyta vykdyti 2011-2013 metais. Jos metu planuojama surasti 200 erelių porų lizdaviečių 13 projekto teritorijų. Pirmaisiais projekto metais buvo suplanuota surasti apie 80 porų lizdaviečių. 2011 metais erelių lizdaviečių inventorizacija pradėta balandžio 17 d. (daugiau apie inventorizacijos metodiką galima rasti naujienų skiltyje, čia). Iki rugsėjo mėnesio buvo stebimi medžiojantys ir sugautą grobį į lizdus nešantys paukščiai. Liepos mėnesį, kai lizduose buvo jau ūgtelėję erelių jaunikliai ir sumažėjo trikdymo grėsmė dėl lankymosi lizdavietėse, buvo pradėta lizdų paieška remiantis stebėjimų metu surinktais duomenimis. Darbai pirmaisiais projekto metais vykdyti visose 13 projekto teritorijų.
2011 metais buvo surasti 78 erelių porų lizdai. Mažajam ereliui rėksniui saugoti įsteigtose Natura 2000 teritorijose rasti 32 porų lizdai, likusiose projekto teritorijose – 46 porų lizdai. 2012 pirmąjį ketvirtį lizdų paieška bus tęsiama Natura 2000 teritorijose, kuriose dominuoja lapuočių miškai, nes vegetacijos metu lizdų paieška yra sunki dėl suvešėjusios lapijos. Rasti lizdai bus patikrinami vasaros metu ir nustatoma, kuriuos iš lizdų yra užėmę mažieji ereliai rėksniai. 2012 metų balandžio – rugpjūčio mėnesiais vėl bus vykdomi paukščių stebėjimai.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt