Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Suiteresuotoms grupėms pristaytas pirmasis ES „Life+“ programos finansuojamas projektas mažųjų erelių rėksnių apsaugai Lietuvos miškuose

2011 m. kovo 4 d. Vilniuje įvyko projekto „Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“ pristatymo renginys. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ – ne pelno organizacija, kurios tikslas – rūpintis biologinės įvairovės ir aplinkos išsaugojimu Lietuvoje, populiarinanti gamtosaugos ir gamtotvarkos idėjas visuomenėje. Organizacija miškininkams žinoma, nes jos darbuotojai nuo įkūrimo 2003 m. įgyvendina jūrinio erelio apsaugos projekto veiklas, apimančias ir visuomenės švietimą.

Renginio metu VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ biologas Dr. Rimgaudas Treinys pateikė išsamią mažojo erelio rėksnio biologijos apžvalgą, supažindino su rūšies ekologiniais poreikiais ir grėsmėmis. Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausioji specialistė Sigutė Ališauskienė pristatė ministerijos sukurtą saugomų rūšių informacinę sistemą. Jos paskirtis – užtikrinti saugomų rūšių buveinių išsaugojimą. Informacija apie visus projekto metu identifikuotus mažojo erelio rėksnio lizdus bus įvesta į informacinę sistemą. Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algis Klimavičius supažindino su ES Paukščių direktyvos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje istorija, dabar sprendžiamomis problemomis, kurios susijusios ir su projekto objektu – mažuoju ereliu rėksniu. Pranešėjas pateikė kelis įdomius faktus, kurie parodo Lietuvos svarbą įgyvendinant ES gamtosaugos politiką: „Kuo mes vertingi Europai? Mes sukuriame vos 0,2 proc. visos Bendrijos BVP (2009 m. duomenys), tačiau esame atsakingi už 16 proc. Europos “Gipso karsto ežerų” buveinės ploto, 11 proc. “Žolių turtingų eglynų” buveinės ploto, 10 proc. “Ežerų su menturdumblių bendrijomis” buveinės ploto, 6 proc. “Karbonatinių smėlynų pievų” buveinės ploto ir už 10 proc. Europos mažųjų erelių rėksnių perinčios populiacijos išsaugojimą.” A. Klimavičius pabrėžė, kad tai pirmas Europos Sąjungos finansinio instrumento aplinkosaugai „LIFE+“ finansuojamas projektas Lietuvoje, skirtas miško paukščių rūšiai ir miškams apskritai. Jį taip pat bendrafinansuoja: Aplinkos ministerijos administruojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialioji Europos Sąjungos finansinio instrumento „LIFE+“ bendrojo finansavimo programa, UAB „Litagros prekyba“ ir VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt