Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Patvirtinta nauja mažojo erelio rėksnio monitoringo Natura 2000 teritorijose metodika

The observations of all field workers are summarised at the end of work day. Photo D. Stončius

2016 m. vasario 26 d. buvo patvirtintos Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos, iš kurių viena – skirta mažojo erelio rėksnio monitoringui. Ruošiant metodikas GPVF darbuotojai remdamiesi projekto patirtimi pateikė pasiūlymus kaip turi būti keičiama mažojo erelio rėksnio monitoringo metodika, į kuriuos buvo atsižvelgta.
Pagal naują metodiką bus nustatomas perinčių erelių porų skaičius ir užimtos lizdavietės Natura 2000 teritorijose, skirtose šios rūšies apsaugai. Naujoje metodikoje numatyta, kad vieno monitoringo ciklo darbai apims dvejus metus.

Laikotarpis tarp dviejų monitoringo ciklų bus trys metai. Paukščių stebėjimas apjungiant kartu su lizdaviečių nustatymu leis tiksliau nustatyti perinčių porų skaičių, leis įvertinti grėsmes bei padės išsaugoti veisimosi vietas.
Paspaudę nuorodą galite susipažinti su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo“ ir patvirtintomis metodikomis.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt