Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Patvirtinti šešių biosferos poligonų individualiųjų nuostatų pakeitimai

Vienas iš projekto tikslų buvo optimizuoti mažojoj erelio rėksnio lizdaviečių apsaugą šešiuose rūšies apsaugai įsteigtuose biosferos poligonuose. 2015-10-30 dvejais Aplinkos ministro įsakymais buvo patvirtinti šių biosferos poligonų individualiųjų nuostatų pakeitimai, kurie iš esmės pakeitė mažojo erelio rėksnio lizdaviečių apsaugos principus:

aplink kiekvieną mažojo erelio rėksnio lizdavietę nustatoma 150 metrų spindulio veisimosi vieta, o aplink veisimosi vietą nustatoma 150 metrų pločio juosta – veisimosi vietos apsaugos zona. Veisimosi vietos apsaugos zonoje visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., o veisimosi vietos apsaugos zonoje žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimai vykdomi pagal Miško kirtimų taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus nepaisant šių nuostatų 6.1.2 papunktyje nustatyto apribojimo.

Detaliau su Aplinkos ministro įsakymais ir peržiūrėtais biosferų poligonų nuostatais galima susipažinti peržiūrėjus žemiau esančias nuorodas.


2015-10-30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-794 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, Dotnuvos‒Josvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo“

2015-10-30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-795 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. D1-629 „Dėl Adutiškio–Guntauninkų miškų, Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų girios, Šimonių girios, Taujėnų–Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo“

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt