Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Baigiamasis projekto renginys apibendrino projekto rezultatus ir saugomų paukščių ir jų buveinių apsaugą

2015 m. balandžio 23 d. Vilniuje įvyko projekto „Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose“ baigiamasis renginys „Saugomų paukščių ir jų veisimosi buveinių apsauga: kompleksinių sprendimų poreikis, patirtis ir perspektyvos“. Vienas šio projekto tikslų – didinti mažojo erelio rėksnio veisimosi buveinių efektyvumą, todėl renginyje pranešimus skaitė ir panašia patirtimi dalijosi ir kitų saugomų paukščių rūšių apsaugos specialistai, buvo aptariamos skirtingų paukščių rūšių ir jų buveinių apsaugos gerinimo galimybės ir būdai.


Projekto vadovė Inga Ringailaitė apžvelgė projektą, jo tikslus ir uždavinius, pasiektus rezultatus. Dr. Rimgaudas Treinys pristatė mažojo erelio rėksnio lizdaviečių inventorizacijos rezultatus ir prastos būklės lizdaviečių atkūrimo praktiką, pasidalijo išmoktomis pamokomis. Dr. Treinys taip pat aptarė mažojo erelio rėksnio ilgalaikes apsaugos perspektyvas, pristatė Natura2000 tinklą, projekto metu parengtą ir Aplinkos ministro įsakymu patirtintą mažojo erelio rėksnio rūšies apsaugos planą. Dr. Mindaugas Dagys (VU Gamtos tyrimų centro mokslinis bendradarbis) pristatė baltojo gandro lizdaviečių inventorizacijos rezultatus, kaip vykdomas šios rūšies paukščių lizdaviečių atkūrimas ir perkėlimas, koks tokios veiklos poreikis, kokios ilgalaikės apsaugos priemonės ir būdai yra taikomi. Saulis Skuja (VšĮ Gamtosaugos projektų vystymo fondas direktorius) pasidalijo dirbtinių lizdaviečių uralinei pelėdai rengimo patirtimi. Tomas Tukačiauskas, LR Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyr. specialistas, pristatė Aplinkos ministerijos Saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą (SRIS) kaip buveinių apsaugos priemonę, taip pat aptarė rūšies veiksmų planą kaip saugomų rūšių apsaugos priemonę, pristatė ES Paukščių direktyvą.
Baigiamajame renginyje dalyvavo miškų urėdijų ir girininkijų bei saugomų teritorijų direkcijų darbuotojai, o taip pat Valstybinės miškų tarnybos ir miškų kontrolės skyriaus teritorinių poskyrių specialistai, kiti suinteresuotieji asmenys.

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt