Mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsauga Lietuvos miškuose

Eagles in the forest, Nr. LIFE09 NAT/LT/000235

Mažojo erelio rėksnio apsaugos planas

Projekto metu buvo parengtas nacionalinis mažojo erelio rėksnio apsaugos planas, patvirtintas 2015 m. vasario 27 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-185 „Dėl mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina) apsaugos plano patvirtinimo“.

Tai – pirmasis apsaugos planas, skirtas šiai rūšiai Lietuvoje. Šio plano pagrindinis tikslas – užtikrinti palankią mažojo erelio rėksnio apsaugos būklę išsaugant gyvybingą ne mažiau kaip 1 900 porų populiaciją. Plane yra identifikuotos grėsmės mažojo erelio rėksnio gyvybingos populiacijos išlikimui Lietuvoje, iš kurių didžiausios ir vidutinės svarbos grėsmės yra veisimosi buveinių sunaikinimas ir mitybos buveinių prastėjimas, trikdymas veisimosi metu, o potencialiai pavojingos yra vėjų jėgainių plėtra ir infrastruktūros (kelių, elektros linijų) plėtra. Plane taip pat numatytos priemonės, kurių reikia imtis norint pašalinti ar bent sumažinti rūšį neigiamai įtakojančių procesų poveikį.
Aplinkos ministro įsakymas ir mažojo erelio (Aquila pomarina) apsaugos planas

Kontaktai

Viešoji įstaiga „Gamtosaugos
projektų vystymo fondas“
Savanorių pr. 173, LT-03150 Vilnius

Mob.: 8 686 14030
Tel. (8 5) 236 1600
Faksas (8 5) 236 1601
El. p: gpv.fondas@litagra.lt,
info@eagles.lt